Cementiri de Sant Cugat del Vallès

Política de privacitat

ELYSIUS EUROPA, SL (amb la seva marca comercial GIC DE NOMBER) respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades d’acord amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives adients per garantir i poder demostrar que el tractament de dades del qual ELYSIUS EUROPA, SL és responsable s’ajusta a la normativa esmentada.

 

ELYSIUS EUROPA, SL només obtindrà dades personals per fer-ne el tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut. Per accedir als continguts de les pàgines web d’ELYSIUS EUROPA, SL, l’usuari ha de ser major d’edat. L’usuari manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a ELYSIUS EUROPA, SL els canvis que s’hi produeixin.

 

Per això, ELYSIUS EUROPA, SL informa els usuaris de tots els punts relacionats amb la seva política de privacitat i d’accés a les dades personals:

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ELYSIUS EUROPA, SL

C/ SARAGOSSA, 6

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT

(BARCELONA)

NIF: B-63230759

 

DADES DE CONTACTE:

93 673 05 35

http://www.gicdenomber.es/es/aviso-legal

 

FINALITAT TRAMESA DE:

 

FINALITATS QUE VAN MOTIVAR QUE L’USUARI FACILITÉS LES SEVES DADES PERSONALS. EXECUCIÓ I/O MANTENIMENT DE QUALSEVOL RELACIÓ CONTRACTUAL I/O GESTIÓ D’UN SERVEI.

 

TRAMESA D’INFORMACIÓ, PUBLICITAT I PROMOCIÓ COMERCIAL DE PRODUCTES, SERVEIS I ACTIVITATS QUE LI INTERESSIN RELACIONATS AMB ELS SERVEIS FUNERARIS PER QUALSEVOL MITJÀ, INCLÒS L’ELECTRÒNIC (CORREU ELECTRÒNIC O MITJANS EQUIVALENTS, COM ARA SMS, TELÈFON MÒBIL, ETC.).

 

LES DADES PERSONALS PROPORCIONADES S’HAN DE CONSERVAR MENTRE ES MANTINGUI LA RELACIÓ MERCANTIL I LA PERSONA INTERESSADA NO EN SOL·LICITI LA SUPRESSIÓ, O COM A MÀXIM DURANT UN TERMINI DE 2 ANYS A PARTIR DE L’ÚLTIMA CONFIRMACIÓ DEL SEU INTERÈS.

 

LEGITIMACIÓ

 

CONÈIXER LA SEVA OPINIÓ I VALORACIÓ I MANTENIR-LO AL DIA D’ACTIVITATS, NOTÍCIES, OFERTES ESPECIALS I PROMOCIONS QUE LI INTERESSIN RELACIONADES AMB ELS SERVEIS FUNERARIS.

 

FER UNA ANÀLISI DE PERFIL PER BUSCAR CONTINGUTS QUE LI INTERESSIN UTILITZANT TÈCNIQUES D’ANÀLISI DE RENDIMENT PER FER PUBLICITAT DIRIGIDA I MÀRQUETING DIRECTE.

 

LA BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS ES FONAMENTA EN EL CONSENTIMENT EXPRÉS DE LA PERSONA INTERESSADA O, SI ESCAU, EN L’EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE I/O SERVEI.

EN QUALSEVOL MOMENT ES PODRÀ EXERCIR EL DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT SENSE QUE AIXÒ AFECTI LA LICITUD DEL TRACTAMENT, BASAT EN EL CONSENTIMENT PREVI A LA SEVA RETIRADA

 

LES DADES ES COMUNICARAN A ALTRES EMPRESES DEL GRUP EMPRESARIAL ÀLTIMA PER A FINALITATS ADMINISTRATIVES INTERNES, D’ACORD AMB L’INTERÈS LEGÍTIM DEL RESPONSABLE, QUAN EL TRACTAMENT SIGUI NECESSARI PER COMPLIR UN CONTRACTE, INCLOSA UNA PRESTACIÓ DE SERVEI.

 

ELYSIUS EUROPA, SL POT COMPARTIR DADES PERSONALS AMB ALTRES EMPRESES RELACIONADES AMB ELS SERVEIS FUNERARIS QUAN AIXÒ S’HAGI AUTORITZAT D’UNA MANERA EXPRESSA.

 

ELYSIUS EUROPA, SL TAMBÉ POT COMUNICAR LEGÍTIMAMENT LES DADES PERSONALS ALS ENCARREGATS DE TRACTAMENT PER A L’EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE O LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI A ELYSIUS EUROPA, SL, ELS QUALS SEGUIRAN EN TOT MOMENT LES SEVES INSTRUCCIONS I GARANTIRAN ELS MATEIXOS NIVELLS DE SEGURETAT.

 

DRETS

 

L’USUARI TÉ DRET A:

 

SOL·LICITAR L’ACCÉS A LES DADES PERSONALS PRÒPIES QUE S’ESTIGUIN TRACTANT, I REBRE AQUESTA INFORMACIÓ A TRAVÉS DEL MITJÀ SOL·LICITAT.

 

SOL·LICITAR LA RECTIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS INEXACTES O, SI ESCAU, SOL·LICITAR-NE LA SUPRESSIÓ QUAN, ENTRE ALTRES MOTIUS, LES DADES JA NO SIGUIN NECESSÀRIES PER A LA FINALITAT PER A LA QUAL ES VAN RECOLLIR.

 

SOL·LICITAR LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.

 

OPOSAR-SE AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN ESCAIGUI; EN AQUEST CAS, ES DEIXARAN DE TRACTAR LES DADES EXCEPTE QUE SIGUI PER MOTIUS LEGÍTIMS.

 

LA PORTABILITAT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN EL TRACTAMENT ES BASI EN UN CONSENTIMENT I S’EFECTUÏ PER MITJANS AUTOMATITZATS. LES DADES ES LLIURARAN D’UNA MANERA ESTRUCTURADA, D’ÚS COMÚ I DE LECTURA MECÀNICA.

 

RETIRAR EL CONSENTIMENT PRESTAT.

 

FER UNA RECLAMACIÓ DAVANT DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES.

 

L’USUARI POT EXERCIR ELS DRETS INDICATS ANTERIORMENT A TRAVÉS DE L’ADREÇA DE CORREU POSTAL SEGÜENT I, EN TOTS ELS CASOS, HA D’ACREDITAR LA SEVA IDENTITAT PRÈVIAMENT:

AT. DEPARTAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES(RESPONSABLE LOPD)

C/ SARAGOSSA, 6

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT

 

TAMBÉ SERÀ VÀLIDA LA COMUNICACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC A L’ADREÇA: protecciondatos@nomber.es

ELYSIUS EUROPA, SL us garanteix la confidencialitat i la seguretat de les vostres dades personals i adopta les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

 

El lliurament de dades personals és absolutament voluntari per part de l’usuari, tot i que el fet de no facilitar determinades dades o de no respondre preguntes que es puguin formular en els processos de registre o en els formularis electrònics que es presentin a l’usuari pot provocar la impossibilitat d’accedir a uns serveis determinats que només es poden prestar si es disposa de les dades de caràcter personal. En aquests casos, ELYSIUS EUROPA, SL informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

 

Com arribar

Camí Can Graells, 159
08174 Sant Cugat del Vallès

Truqui'ns al 93 590 70 82 o enviï'ns un correu Estem a la seva disposició per tot allò que vostè desitgi saber o pugui necessitar del nostre cementiri.