El cementerio

Història

Disposa de 5.625 sepultures (panteons, tombes, nínxols i columbaris), en concessió administrativa (de 20 anys). En aquest cementiri també s'han dut a terme obres de millora i ornamentació que han donat com a resultat la millora de l'servei als familiars.

Reglament e ordenances

Reglament

Fecha de publicación: 1997

Reglament del Cementiri Municipal

Ordenances Fiscals

Fecha de publicación: 2018

Ordenança fiscal número 7

Actuacions, milores i manteniment

Confiem en que apreciareu la nostra tasca de manteniment i les millores introduïdes, com a part de la tasca continuada de manteniment i millora general que duem a terme. Al llarg del 2020 s'han fet millores a l'enjardinament.

Certificats

Mediambiental

Qualitat